Úvod

 

 

pl-sk-2007-2013-1 eu

 

 

Projekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/020: Vzájomné kultúrne inšpirácie - tradične i inovatívne

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

 Cezhraničný partner: Miejska biblioteka publiczna Limanowa
Termín realizácie: apríl 2013 – február 2014

 

Projekt č. PL-SK/ZA/IPP/II/039: Vzájomné spojenia - história a súčastnosť

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

 Cezhraničný partner: Miejska biblioteka publiczna Limanowa
Termín realizácie: október 2011 – september 2012

 

Projekt č. PL-SK/ZA/IPP/I/014: Kniha je most k vzájomnému spoznávaniu

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Miejska biblioteka publiczna Limanowa
Termín realizácie: marec 2010 – február 2011

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

 

oravska-kniznica

zu